Kiều Phạm - Quang Anh Rhyder
Lạc Thì Sao Kiều Phạm
Làm Sao Có Thể Quên Một Người Quang Anh Rhyder - Feliks Alvin
Chợt Tỉnh Giấc Quang Anh Rhyder
Chúng Sinh Quang Anh Rhyder
Em Đang Làm Gì Đấy Quang Anh Rhyder - Feliks Alvin
Thôi Thì Yêu Xa Quang Anh Rhyder - Bmaay