Kiều Phạm - Quang Anh Rhyder

Lạc Thì Sao Kiều Phạm
Làm Sao Có Thể Quên Một Người Quang Anh Rhyder - Feliks Alvin
Chợt Tỉnh Giấc Quang Anh Rhyder
Chúng Sinh Quang Anh Rhyder
Em Đang Làm Gì Đấy Quang Anh Rhyder - Feliks Alvin
Thôi Thì Yêu Xa Quang Anh Rhyder - Bmaay
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
bình yên nhé

Cao Thái Sơn

02
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Cha Già Rồi Đúng Không

Phạm Hồng Phước

08
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

10