Only C - Lou Hoàng - V.A

Ngày Em Đi Only C - Lou Hoàng
Thương Chị Nhiều ca sĩ
Wake up V.A - Huỳnh James
Anh Em Chân Chính Lil Shady - V.A
Hoàng Hôn V.A - Jase
Tick Tock V.A - Pixel Neko
ECS Luv Lil Shady - V.A
Sài Gòn Night Tronie Ngô - V.A
Chuyện Ba Người V.A - Kim Thư
Phát Điên V.A - Teeayz
Trái Tim Chia Đôi Nguyên Khôi - V.A