...
Lá Vàng Và Gió Châu Khải Phong
...
Ngắm Hoa Lệ Rơi (Remix) Châu Khải Phong
...
...
Bữa Tối Một Mình (Remix) Châu Khải Phong
...
Bên Nhau Thật Khó (Remix) Châu Khải Phong
...
Kiếp Tình Chung (Remix) Châu Khải Phong
...
...
Đơn Côi Tình Tôi (Remix) Châu Khải Phong
...
...
...
Kết Thúc Không Vui (Remix) Châu Khải Phong
...
Ngắm Hoa Lệ Rơi Châu Khải Phong
...
...
Nếu Ta Ngược Lối (Remix) Châu Khải Phong
...
Yêu nhau đi em ơi Châu Khải Phong