...
Để Anh Bên Em (Remix) Châu Khải Phong
...
Người Anh Em Châu Khải Phong
...
...
Bên Nhau Thật Khó Châu Khải Phong - Khang Việt
...
...
Lạc Mất Mùa Xuân Remix Châu Khải Phong
...
Khó Hiểu Châu Khải Phong
...
Phải Chăng Anh Đã Yêu Châu Khải Phong
...
Đã Đến Lúc Anh Phải Nói (Remix) Châu Khải Phong - Vương Bảo Nam
...
...
Thờ ơ remix Châu Khải Phong
...
Hạnh phúc là hy sinh Châu Khải Phong
...
...
...