Lương Quốc Thiên

Tình Thắm Ngày Xuân Lương Quốc Thiên
Nhớ Xuân Quê Nhà Lương Quốc Thiên
Nhành Mai Xuân Lương Quốc Thiên
Đoạn Tuyệt Lương Quốc Thiên
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lương Quốc Thiên
Ly Rượu Đắng Cay Lương Quốc Thiên
Hoa Trinh Nữ Lương Quốc Thiên
Người Tình không đến Lương Quốc Thiên
Xin làm người xa lạ Lương Quốc Thiên
Lời đắng cho cuộc tình Lương Quốc Thiên
Mèo hoang Lương Quốc Thiên
Cho vừa lòng em Thùy Dung - Lương Quốc Thiên
Duyên kiếp Thùy Dung - Lương Quốc Thiên
Thói đời Lương Quốc Thiên