Khưu Huy Vũ

Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chuyến Đò Không Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Bông Ô Môi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Áo Mới Cà Mau Khưu Huy Vũ - Phùng Ngọc Huy
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Bóng Dáng Mẹ Hiền Khưu Huy Vũ - Vũ Luân
Bà Năm Khưu Huy Vũ
Ba Tháng Tạ Từ Khưu Huy Vũ
Đổi Thay Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Điệu Dân Ca Buồn Nguyễn Kha - Khưu Huy Vũ