Dương Nguyên Tâm

Em gái miền Tây Dương Nguyên Tâm
Chuyện đời công nhân Dương Nguyên Tâm
Không đánh mà đau Dương Nguyên Tâm