Trần Thu Hà

Hoan Ca (Joys) Trần Thu Hà
Mặt Nạ (Mask) Trần Thu Hà
Đêm (Nyx) Trần Thu Hà
Thăng Hoa (Sublime) Trần Thu Hà
Hương Xưa Trần Thu Hà
Em Về Tinh Khôi Trần Thu Hà
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Đế Vương

Đình Dũng

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07