Bảo Trung

Ngày Em Ra Đi Bảo Trung
Tình Mẹ Bảo Trung
Em Bảo Trung
Số Nghèo Bảo Trung
Vợ Tôi Bảo Trung
Lệ Tình Bảo Trung
Hương Sơri Bảo Trung
Giã Từ Bảo Trung
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05