Duy Cường Bolero

Chuyến Tàu Hoàng Hôn Duy Cường Bolero
Lạnh Trọn Đêm Mưa Duy Cường Bolero
Mưa Rừng Duy Cường Bolero
Sến Duy Cường Bolero
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Duy Cường Bolero
Tình Mẫu Tử Duy Cường Bolero
Tình Phụ Tử Duy Cường Bolero
Tủi Phận Duy Cường Bolero