Ngọc Hân - Khánh Bình

Nức Nở Đêm Trường Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
LK Mai Lỡ Xa Nhau Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hai Mái Nhà Tranh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đâu Dám Trèo Cao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Có bao giờ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chuyến Đò Không Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Về Quê Ngoại Ngọc Hân - Hồng Quyên
Hỏi Nàng Xuân Khánh Bình