Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
Tình Quê Mùa Hẹn Đông Quân - Phương Thùy
Làm Dâu Đông Quân - Phương Thùy
Hoài Niệm Câu Ca Dao Đông Quân - Phương Thùy
Hồ Trên Biển Đông Quân - Phương Thùy
Con Đò Và Bến Sông Đông Quân - Phương Thùy
Ai Ra Xứ Huế Đông Quân - Phương Thùy
Trăng Rằm Đông Quân - Phương Thùy
Tím Bằng Lăng Hồ Quang Lộc
Tình Úa Tan Hồ Quang Lộc
Tự Tình Hồ Quang Lộc
Xin Mẹ Đánh Đòn Hồ Quang Lộc