Đàm Vĩnh Thanh

Dịu dàng sắc xuân Đàm Vĩnh Thanh
Chiều xuân Đàm Vĩnh Thanh
Chỉ còn lại khúc ca Đàm Vĩnh Thanh
Bài thánh ca buồn Đàm Vĩnh Thanh
Anh cho em mùa xuân Đàm Vĩnh Thanh