Phương Anh Bolero
Hoa Nở Về Đêm Phương Anh Bolero
Hai Mùa Noel Phương Anh Bolero
Cho Vừa Lòng Em Phương Anh Bolero
Chiều Cuối Tuần Phương Anh Bolero
Câu Chuyện Đầu Năm Phương Anh Bolero
Người Đi Ngoài Phố Phương Anh Bolero
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Phương Anh Bolero
Tâm Sự Với Anh Phương Anh Bolero
Ước Nguyện Đầu Xuân Phương Anh Bolero
Đoạn Tuyệt Phương Anh Bolero