Nhiều Ca Sĩ - KayC

Ê Sắc Ế Nhiều Ca Sĩ - Trung Ngon
LK Saka Trương Tuyền Đón Tết Saka Trương Tuyền - Nhiều Ca Sĩ
RÓTDI Nhiều Ca Sĩ - Khác Họ Records
Lucid Dream Nhiều Ca Sĩ - Weeza
MAY MẮN Nhiều Ca Sĩ - MiQ
Thao Thức Nhiều Ca Sĩ - Dangrangto
Tuổi Trẻ Có Được Gì Nhiều Ca Sĩ - ASC
Anh Ở Đây, Em Ở Đâu? Nhiều Ca Sĩ - Nhật Hoàng
Sau Đêm Nay Nhiều Ca Sĩ - Sean
Cafe Remake Nhiều Ca Sĩ - 19 Mane
Độc Thân Có Sao Đâu? Nhiều Ca Sĩ - Woozy Nguyen
Có Quá Nhanh Nhiều ca sĩ