Quách Tuấn Du - Hồ Quang Hiếu
Trái Tim Biết Khóc Hồ Quang Hiếu
Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời Quách Tuấn Du - Thanh Ngọc
Em Là Của Anh Hồ Quang Hiếu - Hồ Việt Trung
Xuân Quê Ta Quách Tuấn Du
Bên Em Mùa Xuân Quách Tuấn Du
Xuân Tươi Quách Tuấn Du
Xuân Khắp Đất Trời Quách Tuấn Du - Viết Trung
Như Hoa Mùa Xuân Remix Quách Tuấn Du - Đinh Bảo Yến
Tình Xuân Quách Tuấn Du
Gió Mùa Xuân Tới Remix Quách Tuấn Du - Ngọc Liên