Hà My - Khang Lê

Về Với Quê Anh Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Ngỡ Xưa Chiều Mưa Buồn Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Mai Mình Xa Nhau Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Đâu Dám Trèo Cao Nhiều ca sĩ
Đi Tới Cuối Con Đuờng Hà My - Khưu Huy Vũ
Tình Nghèo Có Nhau Hà My - Khưu Huy Vũ
Thao Thức Vì Em Hà My - Ân Thiên Vỹ
Hai Đứa Mình Nghèo Khang Lê - Lý Diệu Linh
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngọc Sơn - Hà My