Như Phượng
Hỏi Nàng Xuân Như Phượng
Hai Mùa Noel Như Phượng
Khi Đã Yêu Như Phượng
Đính Ước Như Phượng - Phạm Thái
Không Giờ Rồi Quang Đại - Như Phượng
Mùa Xuân Bên Nhau Như Phượng
Một Mình Thôi Như Phượng
Lan Và Điệp 4 Như Phượng
Vùng Lá Me Bay Như Phượng
Cho Vừa Lòng Anh Như Phượng