Nhạc Việt

Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mùa Xuân Quê Nhà Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Cà Phê Miệt Vườn Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đoản Ca Xuân Tuấn Phong - Hồng Phượng
Mùa Xuân Long Nhật
Vì Một Điều Ước Đinh Kiến Phong
Về Quê Mẹ Huyền Trang Sao Mai 2013
Lá Thư Cuối Cùng Lý Hải - Hoàng Châu
You Are Mine Vũ Cát Tường
Tạm Biệt Em Lý Hải - Cao Tùng Anh
Phải cách xa Triệu Long