Nhạc Hàn

Little Princess Waltz KWUN - Hyun-Jeong
A Still Night KWUN - Hyun-Jeong
We Lost The Summer TXT (Tomorrow x Together)
Awake Target
Overdose  EXO-K
The Return Dong Hee Jo
#Girlsspkout Taeyeon - Chanmina
Flowerpot Chansol
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07