Nhạc Trữ Tình
Dòng đời Huy Thái
Hiu Hắt Đời Nhau Quách Thành Danh
Đường Về Hai Thôn Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cơn Say Và Cuộc Đời Trần Nguyên Thắng
Chiếc Lá Thu Phai Thiên An - Lệ Hồng
Kiếp Vội Dương Nghi Đình
Điệu Buồn Đêm Trăng Hoàng Minh Thắng
Một Lần Cuối Thái Châu - Ái Vân
Thu Ca Ân Thiên Vỹ
Người Hàng Xóm Đàm Vĩnh Hưng
Xuân Tươi Hạnh Phúc Nguyễn Duyên Quỳnh
Bản Tình Cuối Đàm Vĩnh Hưng