Nhạc Việt

Vĩnh Hằng Bùi Lan Hương
Để Cho Em Khóc Hồng Tươi
Nhất Thân Masew - Khôi Vũ
Tình Thắm Duyên Quê Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Xin Lỗi Em Đinh Ứng Phi Trường
Vững Một Câu Hò Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05