Nhạc Trữ Tình

Lòng buồn xa quê Lý Diệu Linh
Như Đã Dấu Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Kiếp mồ côi Đông Phương Bảo
Đường Về Hai Thôn Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nếu Còn Yêu Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Thoáng Giấc Mơ Qua Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hồi Ức Lan Và Điệp Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Gà trống nuôi con Trần Nhật Quang
Hồi Ức Đồi Thông Hai Mộ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
LK Lời Tình Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đêm Tâm Sự Thạch Thảo - Vũ Hoàng