Nhạc Trữ Tình

Vì Sao Người Hãy Nói Trần Thiện Khang
Trả Lại Cao Hoàng Nghi
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Trịnh Nam Phương
Về đâu mái tóc người thương Lâm Chấn Huy - Quách Sỹ Phú
Không giờ rồi Khắc Quốc Hải - Thảo Vy
Chung Vầng Trăng Đợi Đào Phi Dương - Cẩm Như
Sao Em Nỡ Đành Quên Trương Phi Hùng
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Người Đi Ngoài Phố Trương Phi Hùng
Hoa Cài Mái Tóc Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim