Nhạc Trữ Tình

Đêm Mưa Nhớ Mẹ Võ Hoàng Lâm - Xuân Hòa
Tủi phận Lương Tấn Đạt
Dù Anh Nghèo Kim Thoa - Khánh Bình
Bài Ca Tết Cho Em Lâm Hoàng Nghĩa
Về quê em Lưu Ánh Loan
Yêu Lại Từ Đầu Phan Đinh Tùng - Hoàng Châu
Bài thánh ca buồn Đình Phước
Đêm Tâm Sự Lý Thu Thảo