Nhạc Việt - Nhạc Trịnh

Phi Hành Gia Nhiều Ca Sĩ
Tình Hai Thôn Trường Sơn - Kim Thư
Ru Nửa Vầng Trăng Hoàng Minh Thắng
Xuân Đã Về Triệu Trang
Chân Ái Châu Đăng Khoa - Orange
Đêm tụng kinh pháp hoa Trường Sơn - Thích Nhuận Thanh
Cõi Nhớ Uyên Trang
Xuân Có Em Hoàng Tôn
Nếu Em Được Chọn Lựa Nguyễn Hương Giang