Nhạc Việt - Nhạc Cách Mạng

Ngày Tết Quê Em Gala Nhạc Việt 15 Phương Mỹ Chi - Bé Thiện Nhân
Dấu Hiệu Tình Yêu Phạm Trưởng
Một Thứ Hy Sinh Đang cập nhật
Người Miền Tây Nguyễn Cường
Xe đạp ơi Hồ Quang Hiếu - Nguyễn Đình Vũ
Biển Gọi Giang Hồng Ngọc
Sầu Tím Thiệp Hồng Lâm Hùng - Kim Thư