Nhạc Việt - Nhạc Cách Mạng

Anh Yêu Em Khánh Phương - Lương Bích Hữu
Thuận theo ý trời Bùi Anh Tuấn
Vũ Khúc Biệt Ly Nhóm Nhiệt Đới
Giây phút cuối Lương nhật duy
Xếp Nỗi Đau Vào Quá Khứ Beat Lâm Chấn Huy - Ân Khải Minh
Tấm Ảnh Cũ Trương Quỳnh Anh
Ngày Xưa Anh Nói Huỳnh Thật - Phương Anh Bolero
Tình Anh Em (Beat) Tuấn Phạm