Nhạc Việt - Nhạc Cách Mạng

Trăng Vỡ Đan Trường
The Last Goodbye Remix Huy Lee Nguyễn Trần Trung Quân
Bình Minh Tháng Tư Bằng Cường
Đêm Tâm Sự Ngọc Khang
Đợi Em Mãi Rồi Nhiều ca sĩ
Bởi Vì Đa Nghi Đinh Kiến Phong
Sầu Trái Bòn Bon Nguyễn Cường
LK Chúc Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Lưu Ánh Loan
LK Bài Thánh Ca Buồn Vy Oanh - Nguyễn Hồng Ân