Pop - Nhạc Việt

Feel the life Thảo Trang
Cặp đôi số 10 HuyR - Tuấn Cry
Cây So Đũa Huỳnh Thật - Hoàng Như Ngọc
Canh Ba Nguyễn Trần Trung Quân
Hãy để anh yêu em Tống Gia Vỹ
Nếu Như Em Còn Yêu Bằng Cường - Hồng Dương
Có Ai Du Thiên