Nhạc Trữ Tình
Trộm Nhìn Nhau Lý Thu Thảo
Ru Mộng Tình Xa Micae Lê Hùng
Chợ mới Trang Anh Thơ - VŨ HẢI
Mong Chờ Phượng Kiều
Cha Và Mẹ Dương Nghi Đình
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Ngày Mùa (Live) nhóm con gái
Đêm hạ buồn Dương Hồng Loan
Màu Xanh Kỷ Niệm Lê Sang - Dương Hồng Loan
Lạy Phật Quan Âm Dương Nghi Đình