Nhạc Trữ Tình

Yêu Em Đồng Tháp Mười Yến Ly - Phương Tử Long
Trả lại em Giáng Tiên
Đêm nghe bài vọng cổ VŨ HẢI - Ngân Tâm
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Lê Tiến Ngọc
Mẹ Ơi Phi Bằng
Duyên Quê Bảo Nguyên
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Sơn - vân My
Xuân tình Hữu Thọ - Mai Yến Chi
Dã Tràng Biển Đông Tuấn Tú Bolero
Lòng mẹ Trịnh Mười