Nhạc Trữ Tình

Mùa Mưa Qua Mau Khánh Duy Khương
Cõi Đời Alex Châu
Noel Về Linh Mục Quang Lâm
Hồng Nhan Minh Luân
Xin thành tâm sám hối Thanh Hà - Thanh Hằng
Chiều Sân Ga Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Lời Em Hứa Tuấn Quang
Lời Anh Hứa Trần Thu Thảo
Hồi tưởng Quang Minh