Nhạc Trữ Tình

Nàng Yêu Hoa Tím Lâm Bảo Phi
Mắt Biếc Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Đêm Tâm Sự Lưu Ánh Loan
Mùa Thu Trong Mưa Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Út Mén Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
Mùa Thu Yêu Đương Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Cánh Hoa Yêu Cao Hoàng Nghi
Hoa Sứ Nhà Nàng Hoàng Minh Thắng
Dấu tình sầu Trương Phi Hùng
Trả Lại Em Cao Hoàng Nghi