Nhạc Trữ Tình

Mưa Yêu Khánh Trang
Chùa tôi Hữu Thọ
Khi đã yêu Hà My - Khang Lê
Mong Manh Khánh Trang
Bài tango dĩ vãng Trương Phi Hùng
Cây Bã Đậu Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Duyên Phận Thủy Tiên
Xuân quê tôi Hữu Thọ - Mai Yến Chi
Trở Về Khánh Trang
Câu Chuyện Đầu Năm Hồ Quỳnh Hương
Xuân tình Hữu Thọ - Mai Yến Chi