Nhạc Trữ Tình
Bọt Biển Chế Thanh
Hồng trắng Vu Lan Hồ Quang Lộc - Dương Hồng Loan
Tuyết lạnh Ôn Bích Hà - Triệu Quang Hà
Ta đã từng yêu Nguyễn Đình Chương
Vì Nghèo Tuấn Quang - Dong Quoc Hung
Lạy Phật Quan Âm Hồ Quang Lộc
Tình kỹ nữ Dương Thanh Sang
Vu Lan nhớ mẹ Giang Bích Ngọc
Giã Từ Diễm Thùy
Bản Tình Cuối Dương Ngọc Thái - Lương Gia Huy
Một Lần Dang Dở Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân