Nhạc Trữ Tình

Thoáng buồn kỷ niệm Huỳnh Thái Sang
Trong Máng Cỏ Linh Mục Quang Lâm
Lk Giọng Ca Dĩ Vãng Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan
Một Lần Dang Dở Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
Đoản Khúc Lam Giang Dương Nghi Đình
Mẹ Ơi Mai Con Về Mai Thiên Trang
Dưới Đài Sen Lâm Bảo Phi
Ngày Xưa Anh Nói Hương Ngọc Vân