Nhạc Trữ Tình

Không giờ rồi Khắc Quốc Hải - Thảo Vy
Lý Mừng Xuân Phương Lan - Lưu Quang Bình
Lỗi Hẹn Cùng Trăng Phi Bằng - Dạ Thảo My
Dù Anh Nghèo Võ Hoàng Lâm - Lâm Ngọc Hoa
Hoa Cài Mái Tóc Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim
Tình Mẫu Tử Duy Cường
Nhẫn tâm Hồng Phượng
Làm Sao Con Hiểu Hết Linh Mục Quang Lâm