Nhạc Trữ Tình

Đàn Bà Vũ Hoàng
Mắt Biếc Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Lối Về Mỹ Tâm
Tiền Hỡi Bạn Ơi Đoàn Minh - Minh Thắng
Chờ Đông Nguyễn Hồng Ân
Thuở Ban Đầu Khưu Huy Vũ
Mẹ Tôi Lâm Triệu Minh
Duyên Kiếp Quốc Đại
Buồn Trong Kỷ Niệm Mỹ Hạnh Bolero