Nhạc Việt

Chân Ái Châu Đăng Khoa - Orange
Cựu Chiến Binh Mãi Mãi Là Người Lính (2001) Hợp Ca Đoàn Nghệ Thuật Quân Khu 2
Ân Tình Khó Phai Remix Trương Khải Minh - DJ Eric T-J
Tiễn Biệt Tuấn Quang - Bảo Vân
Trà Vinh Nghĩa Nặng Tình Nồng (Beat) Hồng Quyên - Hồ Quốc Toàn
Ta Say Ta Bay Yuki Huy Nam
Dâng Mẹ Phan Đinh Tùng