Nhạc Trữ Tình
Đường tình đôi ngã VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
Mười Sáu Mười Tám Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
Xót Xa Chế Tuấn
Hai Phương Trời Một Nỗi Nhớ Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Phận Gái Thuyền Quyên Trường Vũ - Ngọc Huyền
Hồng Nhan Tuấn Quang - Dương Sang
Chuyển Hóa Đông Nguyễn
Hồng Nhan Lê Sang
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Thương Tuổi Ngọc Ngà Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã