Nhạc Trữ Tình

Nhớ Huế Quang Linh
Hoa Từ Bi Thanh Cường
Nghe Những Tàn Phai Tùng Dương - Quốc Trung
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Tuấn Khương - Khánh Bình
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Chuyện Hoa Sim Khánh Bình
Lam ca mới Trung Hậu
Hạ Huế Phi Bằng
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
Về cõi hư vô Quách Tuấn Du
Trách Người Gian Dối Đông Đào - Mạnh Nguyên
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05