Nhạc Trữ Tình

Lưu Bút Ngày Xanh Hồ Quang Lộc - Kim Linh
Tình nghèo có nhau Khắc Quốc Hải
Chúa Đã Gọi Con Linh Mục Quang Lâm
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Lê - vân My
Phận tơ tằm Đông Quân
Khuya Nay Anh Đi Rồi Cao Hoài Đông
Tiền Hỡi Bạn Ơi Đoàn Minh - Minh Thắng
Chân Quê Hoàng Tú Minh
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trần Xuân - Hồng Quyên