Nhạc Thiếu Nhi

Em Muốn Làm Ca Sĩ Nhóm Hoa Mặt Trời
Bảy Sắc Cầu Vồng Nhóm Hoa Mặt Trời
Tía má em Bé Nhật Lan Vy
Con Bướm Xuân Nhóm Hoa Mặt Trời
Cho Con Nhóm Hoa Mặt Trời
Âm Nhạc Không Có Tuổi Nhóm Hoa Mặt Trời
Chú Vịt Con Bé Thanh Ngân
Em Đi Chơi Thuyền Bé Thanh Ngân
Bé Vui Noel Bé Bảo An
Ông già Noel Bé Bào Ngư
Mẹ từ bi Bé Hà Phạm Anh Thư