Nhạc Trữ Tình

Người Đi Ngoài Phố. Hương Ngọc Vân
Trái mồng tơi Ngọc Châu
Đính Ước Ngọc Châu
Tình đầu tình cuối Khánh Du - Quý Bình
Xuân Đẹp Làm Sao Phương Anh Bolero
Tình nồng hương Linh Trúc - Bùi Trung Đẳng
Lòng Mẹ Thế Anh - Giang Trường
Tình lầm lỡ Khánh Du - Quý Bình
Xót Xa Tấn Minh
Bà Năm Đại Đức Thích Nhuận Thanh