Nhạc Việt

Tình Dã Tràng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Đò Dọc Randy - Khả Tú
Canh Ba Nguyễn Trần Trung Quân
Anh Ba Khia Đan Trường