Nhạc Trữ Tình
Chúa Đã Sinh Ra Đời Linh Mục Quang Lâm
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Tôi Yêu Long An Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Đêm Tóc Rối Bảo Hưng - Như Hoa
Mùa Xuân Đầu Tiên Hồ Quang Lộc
Mấy Nhịp Cầu Tre Đan Phương - Như Nguyệt
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Hungarian sonata

Nhạc không lời

04