Nhạc Việt

Túp Lều Lý Tưởng Hồ Quang Hiếu
Một Nữa Hạnh Phúc Hồ Quang Hiếu
Xin Lỗi Anh Nguyễn Đức Quang - Lan Phương
Xứng Đôi Cưới Thôi Lê Thiện Hiếu
Từng Thương Phan Duy Anh - ACV
Mùa Xuân Xôn Xao Đoàn Minh - Cẩm Loan
Perhaps Perhaps Perhaps Tiêu Châu Như Quỳnh
Mùa Xuân Xôn Xao Ngọc Thảo - Phạm Nhật Sơn