Nhạc Trữ Tình

Hoài Niệm Cha Võ Hoàng Lâm
Lần Đầu Rước Lễ Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Đên Tóc Rối Lam Nhat Tuan
Chuyến đò lỡ 2 Trường Sơn
Kiếp Phù Du Quốc Quốc
Đồi Thông Hai Mộ (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Nhiều Ca Sĩ
Duyên Tình Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Hãy Quên Anh Mai Tuấn - Lưu Ánh Loan
Đoản xuân ca Bích Phượng - VŨ HẢI